vergoeding

Veel hulpmiddelen van Westland Orthopedie worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit geldt echter niet voor alle hulpmiddelen. Sommige braces en steunzolen moet u zelf betalen. Ook de redressiehelm voor baby's wordt vanaf 2013 niet meer vanuit de basisverzekering vergoed. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren naar uw polisvoorwaarden.

FYSIOTHERAPIE+  -  ORTHO ACTIVE
Ortho Active valt onder de gewone fysiotherapie. De behandelingen die u krijgt zijn direct of via de zorgverzekeraar te declareren. Er is met een aantal zorgverzekeraars zorgcontracten afgesloten waardoor het declaratieproces eenvoudig via de administratie van Ortho Active kan verlopen.

ORTHESE (BRACE, SPALK, BEUGEL, KORSET)
Meestal hebt u een verwijsbriefje/recept nodig van uw behandelend specialist om een hulpmiddel vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar. Tijdens uw afspraak op het spreekuur geeft u het verwijsbriefje aan de orthopedisch adviseur. Hij/zij vertelt u of wij uw hulpmiddel eerst moeten aanvragen bij uw verzekering, of dat deze na het maatnemen direct in productie genomen wordt of besteld kan worden. Indien er eerst een aanvraag naar uw verzekering gestuurd dient te worden, moeten wij wachten op de machtiging. Dit kan ongeveer 4 weken duren.
Een orthese wordt niet vergoed wanneer er sprake is van preventief gebruik in verband met beoefenen van sport of in geval van kortdurend gebruik na bijvoorbeeld een operatie. Onverstevigde braces en bandages worden vaak niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Wettelijk is vastgelegd dat een orthese minimaal 2 jaar moet meegaan. Als er sprake is van een nieuwe medische indicatie, bijvoorbeeld als uw been dunner wordt, kan een orthese aangepast of vervangen worden, ook vóórdat de wettelijk vastgestelde minimumtermijn verstreken is. Vaak is voor een herhaling van een orthese een verwijsbriefje/recept van uw huisarts voldoende. Opnieuw maatnemen is vaak nodig bij een herhalingsverstrekking om de juiste maat te maken of te bestellen.

(SEMI) ORTHOPEDISCHE SCHOENEN
(Semi) orthopedische schoenen zijn opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraar, als er sprake is van langdurig gebruik. Op basis van een verwijsbriefje/recept van een specialist (of soms is de huisarts voldoende) kan de orthopedisch schoentechnicus adviseren over de aanvraagprocedure bij de zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor herhalingslevering of reparatie. Voor de meeste verzekeraars geldt dat 3 maanden na het leveren van het eerste paar schoenen, u recht heeft op een wisselpaar. Daarna kunnen wij om de 15 tot 18 maanden, afhankelijk van de zorgverzekeraar, een herhalingspaar aanvragen. Voor kinderen is dit om de 9 maanden, zonder recht op een wisselpaar in verband met groei. Voor een herhalingslevering volstaat een verwijsbriefje/recept van de huisarts, soms is een motivatie van onze orthopedisch schoentechnicus voldoende.
Eigen bijdrage: Voor (semi) orthopedische schoenen geldt een wettelijke eigen bijdrage die jaarlijks wordt vastgesteld. Voor 2018 is het €138,00 voor verzekerden boven de 16 jaar en €69,00 voor verzekerden onder de 16 jaar. De eigen bijdrage dient afgerekend te worden bij aflevering.

ORTHOPEDISCHE VOORZIENING AAN CONFECTIESCHOEN (OVAC)
Afhankelijk van uw medische indicatie kan uw orthopedisch schoentechnicus uitleg geven over de vergoeding.

PROTHESE
Meestal hebt u een verwijsbriefje/recept nodig van uw behandelend specialist om een hulpmiddel vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar. Tijdens uw afspraak geeft u het verwijsbriefje aan de orthopedisch adviseur. Hij/zij vertelt u of wij uw hulpmiddel eerst moeten aanvragen bij uw verzekering, of dat deze na het maatnemen direct in productie genomen wordt. Indien er eerst een aanvraag naar uw verzekering gestuurd dient te worden, moeten wij wachten op de machtiging. Dit kan ongeveer 4 weken duren. Vaak is voor een herhaling van een prothese een verwijsbriefje/recept van uw huisarts voldoende. Opnieuw maatnemen is vaak nodig bij een herhalingsverstrekking om zeker te zijn van de juiste maat. Wettelijk is vastgelegd dat een prothese ten minste 3 jaar moet meegaan. Als er sprake is van een medische indicatie, bijvoorbeeld als een been dunner wordt of wanneer de stand verandert, kan een prothese aangepast of vervangen worden, ook vóórdat de wettelijk vastgestelde minimumtermijn verstreken is.

REDRESSIEHELM
Vanaf 2013 zit redressiehelmtherapie niet meer in het basispakket bij zorgverzekeraars. De meeste verzekeraars vergoeden de helm ook niet meer via het aanvullende pakket. U kunt voor uw persoonlijke voorwaarden bellen met uw zorgverzekeraar. Indien de kosten voor uw eigen rekening komen, bieden wij een compleet pakket voor redressiehelmtherapie aan voor € 1037,-. Geen extra betalingen, geen extra zorgen.

STEUNKOUSEN
Op de vergoeding van elastische kousen zijn verschillende varianten mogelijk. In de meeste gevallen krijgt u eerst één paar/stuk kousen. Na drie maanden worden uw benen gecontroleerd, waarna u recht heeft op twee nieuwe paren/stuks. Deze tweede levering moet u minimaal 12 maanden gebruiken. Soms is voor de herhaling voor kousen een voorschrift van uw huisarts nodig. De orthopedisch adviseur kan u vertellen of dat bij uw verzekering van toepassing is. Ook bij een herhalingsverstrekking is een controlemeting nodig. Zo kunnen maatverschillen geconstateerd worden en kan de juiste maat voor u besteld worden. Als er sprake is van een wijziging in medische indicatie, bijvoorbeeld als een been dunner wordt, kunnen kousen vóór de vastgestelde verstrekkingstermijn geleverd worden. Vaak vereist de verzekering dan een voorschrift van uw behandelend arts met een gewijzigde medische indicatie.

STEUNZOLEN
De vergoeding voor steunzolen verschilt per verzekeraar. Wij raden u aan om van te voren uw polisvoorwaarden te raadplegen, zodat u weet of u voor vergoeding in aanmerking komt. De steunzolen dienen te worden afgerekend bij aflevering. Vervolgens kunt u de nota zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Bij dagelijks gebruik gaan steunzolen 1 à 1,5 jaar mee. Na deze tijd is de gewenste ondersteuning niet meer gegarandeerd. U kunt zelf een afspraak maken voor de controle van uw steunzolen.
Klik hier voor een overzicht van vergoedingen per zorgverzekering